top of page
mountaintopsun.png

Why use a coach?

Coachen fokuserer på bevisstgjøring, og hjelper til med å fjerne begrensninger som hindrer mennesker i å prestere og nyte sine liv mer.

En coach er en person som vil bli kjent med dine sterke og svake sider, få vite hva du drømmer om og strever etter, og vil kunne hjelpe deg til å navigere til et høyere personlig og profesjonelt nivå enn du trodde var mulig. 

engin-akyurt-mwg83KpIBQo-unsplash_edited

Kort forklart er en coach en profesjonell og pålitelig person, som spesialiserer seg innen utvikling av mennesker slik at de kan utmerke seg i arbeidslivet og sitt personlige liv.

En coach skaper et trygt sted for deling av innsikt og informasjon, er fullstendig upartisk, og bruker forskjellige metoder og teknikker for å få klienten til å oppnå større klarhet og suksess.

Du får det du fokuserer på

så fokuser på det du vil HA

surf_wave_colors.jpg

Coaching kan hjelpe deg på flere områder

Personlig vekst og selvbevissthet

 • Få klarhet i hva som er viktig for deg

 • Styrke din identitet

 • Bevisstgjøre dine ressurser og muligheter

 • Identifisere visjoner og drømmer

 • Etablere støttende overbevisninger

 • Føle deg tryggere, mer kraftfull, sikrere
  og mer verdsatt

 • Øke din tilstedeværelse

 • Bli bevisstgjort hvordan tanker, følelser, tilstand og atferd påvirker hverandre

Målsetting og ytelse

 • Sette opp og følge handlingsplaner

 • Spesifisere smarte mål, og nå dem

 • Heve dine prestasjoner

 • Oppnå større personlig engasjement

 • Bryte ut av fastlåste mønstre

Mestring av utfordringer

 • Redusere stress

 • Overvinne begrensninger

 • Tørre å bevege deg utenfor komfortsonen

 • Se utfordringer fra andre perspektiver

 • Takle vanskelige situasjoner på en bedre måte

compass1.jpg

Livskvalitet og velvære

 • Få mer tilfredsstillelse i hverdagen

 • Øke din energi

 • Ta ansvar for egne handlinger og følelser

 • Forbedre din kommunikasjon

bottom of page