top of page
pexels-krivec-ales-547115.jpg

Christian Vebner

Certified:

  • Mental Trainer

  • Business Coach

  • Health Coach

  • NLP Coach

  • Diet Coach

Christian Vebner
Helhetlig Coaching
pexels-krivec-ales-547115.jpg

Hei, Christian her!

 

Min lidenskap er å hjelpe andre med å gå for drømmen. Det å kunne bidra til at noen opplever personlig vekst motiverer meg enormt.

Jeg har alltid hatt en genuin tro på mennesker, og at vi kontinuerlig kan utvikle oss for å få til det vi virkelig vil. Det å bli fortalt at noe er vanskelig eller umulig trigger meg.

Mange mennesker vet mer om sine begrensninger enn muligheter.

Jeg ønsker å hjelpe deg til å se ting fra andre perspektiver, slik at du blir bevisstgjort hva som stopper deg, og får klarhet i hva som er viktig for deg.

I mitt arbeid som mentaltrener og coach brenner jeg for å løfte deg til en ressursfylt tilstand, slik at du på en inspirerende og morsom måte får bistand til å realisere ditt potensiale og nå dine mål.

 

Mitt mål er at du starter å leve et autentisk liv i tråd med dine verdier.

Jeg er utdannet ved Nordic Coach & NLP Academy. Dette innebærer en nasjonal og internasjonal anerkjent utdannelse ved Norges første skole for coaching og NLP.

 

Som medlem i fagorganisasjonen Norsk Forening for Coaching & NLP (NFCN), er jeg underlagt foreningens etiske regelverk. Dette sikrer deg en høy profesjonell og etisk standard, som gir deg trygghet og tydelighet.

Sjekk ellers min LinkedIn profil om du ønsker å lese mer om min bakgrunn innen business og startups. 

pexels-krivec-ales-547115_edited.jpg

Uansett hva du tror du er

så er du alltid mer enn det!

En helhetlig tilnærming

Et viktig element i min filosofi er at jeg mener alle deler av livet påvirker hverandre, og derfor bør sees i sammenheng.

 

Hvordan vi føler oss på jobb, hjemme, sosialt, eller helsemessig har innvirkning på vår opplevelse av livskvalitet.

 

Enten du ønsker å finne ut hva du vil, strever med karrieren, søker en sunnere livsstil, eller vil utvikle et sterkere, mer motstandsdyktig tankesett, er min tilnærming å innhente informasjon fra flere områder for å danne meg et bilde av hvor du er i livet. 

 

Det har derfor vært viktig for meg å tilegne meg mest mulig kunnskap innen flere kompletterende felt innen personlig utvikling. 

Mental Trening: For å styrke tankesettet og bygge psykologisk motstandsdyktighet.

Business Coaching: For å forbedre profesjonelle prestasjoner og karriereutvikling.

 

Helsecoach: Fordi fysisk og psykisk velvære fundamentalt påvirker alle områder av livet.

 

NLP Coach: For å forstå og utnytte kraften av språk og kommunikasjon i personlig vekst.

 

Kostholdscoach: Fordi ernæring er en av nøklene til både mental og fysisk helse.

Ved å integrere disse områdene i min coachingpraksis, kan jeg tilby en helhetlig tilnærming som forøker å gi deg effektiv fremgang og et varig resultat.

bottom of page