top of page
rainforest_bridge.jpg

NLP er forkortelsen for Nevro Lingvistisk Programmering, også kjent som en moderne form for psykologi.

NLP handler om hvordan vi tar inn verden rundt oss gjennom våre fem sanser, vår subjektive opplevelse av virkeligheten, og hvordan vi gjør mening av tilværelsen vår.​

brainforest.png

I coaching benytter vi oss av en rekke effektive NLP teknikker for å skape forandring, blant annet ved å endre tanker og begrensende overbevisninger.

På bakgrunn av dette, har NLP også blitt beskrevet som en "brukermanual for hjernen".

Hva er NLP?

liana_nlp.png

Nevro Lingvistisk Programmering

nlp_nevro

Nevro - Sammenhengen mellom våre nervebaner og hvordan vi lagrer informasjonen vi får gjennom sansene.

nlp_linguistic

Lingvistisk - Hvordan vi uttrykker våre tanker gjennom språket og kroppsspråket, og at det er sammenheng mellom sanseapparatet og språket.

nlp_programming

Programmering - Hvordan vi programmerer oss selv til ulike tilstander. Gjennom NLP kan vi omprogrammere oss til mer hensiktsmessige mønstre, tilstander og handlinger.

Screenshot 2023-11-13 at 11.54.57.png

NLP er en moderne form for psykologi som ble utviklet i 70-årene i USA av John Grinder og Richard Bandler. Verdens kanskje mest kjente coach, Tony Robbins, benytter og videreutvikler også disse teknikkene.

NLP bygger blant annet på kognitiv psykologi, og kjernen i NLP kommer fra studier og modellering av mennesker som har utpreget seg innen sine felt. Et av målene med NLP er å finne forskjellen som utgjør forskjellen.

NLP fremhever at vi selv er ansvarlige for våre liv, og gir oss verktøy for å skape endring og bedre vår kommunikasjon både med oss selv og andre.
 

Vi mennesker har iboende egenskaper til å endre oss, vokse og utvikle oss, og NLP gir oss mange teknikker vi aktivt benytter i coaching for å skape endring. Teknikkene i NLP er velprøvde og i stadig utvikling.

Det handler ikke om å nå målet.

Det handler om hvem du blir i prosessen.

bottom of page